O nama

Preduzeće GEM Company d.o.o. osnovano je Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, br. I-92630-00 dana 05.05.2004. godine, između ostalog i za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja iz grupe 8010 i 8020.

Šifra delatnosti privatnog obezbeđenja 8010 obuhvata jednu ili više sledećih usluga: zaštitu i patroliranje, prikupljanje i prenos novca, dokumenata i ostalih vrednih stvari uz pomoć osoblja i opreme za zaštitu ovih dragocenosti tokom prenosa, a šifra delatnosti 8020 usluge sistema obezbeđenja obuhvata: nadgledanje i daljinsko nadgledanje elektronskog zaštitnog sistema kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, uključujući njihovo postavljanje i održavanje.

Pored obavljanja i sprovođenja službe obezbeđenja i fizičko–tehničke zaštite,  operativci preduzeća GEM Company osposobljeni su za vršenje protivdiverzionog pregleda i pregleda naoružanosti stranaka – posetilaca, čuvanje oružja strankama za vreme poseta, protivpožarne zaštite kao i za vršenje drugih usluga iz domena zaštite i bezbednosti, prema zahtevu poslodavaca.

Zbog nedostatka kvalifikovane radne snage za oblast privatnog obezbeđenja na tržištu rada, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama, organizovali smo sopstveno stručno osposobljavanje radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja. Naše zaposlene osposobljavamo za  usluge fizičkog obezbeđenja, tehničkog obezbeđenja, pratnju novca, zaštite od požara i sopstvenu bezbednost i zdravlje na radu. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje,  u sopstvenom Centru za stručno osposobljavanje za poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja, osposobili smo više desetina kandidata sa evidencije NSZ i zaposlili u našem preduzeću. Na pojedinim radnim mestima, gde to priroda posla omogućava, preuzeli smo od Nacionalne službe  i zaposlili više lica sa invaliditetom. Pored navedenog, deo zaposlenih  se osposobljava na kursevima  borilačkih veština i škole za telohranitelje koju je firma GEM Company organizovala i sprovela sa gospodinom Ljubomirom Ljubom Vračarevićem i njegovom firmom SPORT– ART.

Radnici preduzeća GEM Company su opremljeni najsavremenijim sredstvima veze, marke MOTOROLA sa baznom stanicom u Operativnom  centru i u dežurnom vozilu. Teritorija je  pokrivena repetitorima  koji daju mogućnost nesmetane komunikacije radnika obezbeđenja sa objekata i u pokretu preko sistema radio veze. U vršenju posla radnici obezbeđenja su (po potrebi i bezbednosnoj proceni) naoružani različitim tipovima i markama pištolja. Takođe firma GEM Company poseduje potreban, namenski vozni park koji se sastoji od  blindiranih vozila za prevoz novca  sa sedmim stepenom zaštite, specijalnim  vozilima  za prenos novca i hartija od vrednosti, kao i  i većeg broja putničkih i terenskih  vozila.