Menadžment

Rukovodeći menadžment kompanije čine visokoobrazovani profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima bezbednosti i obezbeđenja. Kvalitetne bezbednosne analize rizika i pretnji, timska organizacija rada, brzo otkrivanje i reagovanje i upravljanje kriznim situacijama, osnovne su odlike sadržaja rada rukovodećeg menadžmenta na čelu sa direktorom Dragoslavom Kovačevićem. Kvalitet ljudskih resursa u menadžmentu preduzeća predstavlja osnovnu komparativnu prednost na tržištu privatnog obezbeđenja i garant je klijentima da će njihova dobra, biti maksimalno zaštićena od svih oblika ugrožavanja.