Reference

Preduzeće »GEM Company« svoje angažovanje prilagodilo je uslovima koje diktira tržište bezbednosnih usluga, odnosno zahtevima korisnika usluga.

Radno smo sposobni da preuzmemo odgovornost za zaštitu objekata i lica svih kategorija, o čemu svedoče naša dosadašnja iskustva na zaštiti najrazličitijih kategorija objekata: od elitnih tržnih centara, javnih preduzeća, banaka, osiguravajućih kuća, poslovnih prostora, preko industrijskih zona, vrhunskih ugostiteljskih objekata, vodećih turističkih agencija u zemlji,  pa sve do javnih skupova, sportskih i kulturnih manifestacija.

Za bliže informacije obratite se lično ili na telefon: 011/7110 552.