Fizičko obezbeđenje

Predstavlja neposrednu i posrednu zaštitu određenih objekata, imovine i stvari u transportu i njihove uže ili šire okoline kao i lica koja u njima borave. Zaštita je usmerena na sprečavanje krađe, oštećenja, uništenja  i drugih oblika štetnog delovanja prema imovini, odnosno sprečavanje  ugrožavanja života i zdravlja, fizičkog i psihičkog integriteta i privatnosti   štićenih lica i lica u  štićenim objektima.

Kvalitetno fizičko obezbeđenje zasniva se na: kvalitetnim operativno-preventivnim merama; kompleksnoj bezbednosnoj proceni objekta; proceni bezbednosnih  rizika i pretnji, i očekivanih  izvora i oblika mogućeg  ugrožavanja, osnovni činilac u fizičkom obezbeđivanju predstavljaju ljudski resursi. Iz navedenih razloga posebna pažnja poklanja se izboru, proveri zdravstvenog stanja i psiho-fizičkih sposobnosti kao i pripremi i osposobljavanju kandidata za dužnosti fizičkog obezbeđenja. Osnovni standardi i uslovi za radnike fizičkog obezbeđenja su:

–          Prosečna starost zaposlenih u preduzeću je 35 godina;

–          Psiho-fizička i zdravstvena  sposobnost (koja se utvrđuje  prethodnom lekarskim pregledom  u domovima zdravlja medicine rada);

–          Bezbednosna podobnost (svaki kandidat prilikom zaposlenja dužan je da podnese dokaze da nije osuđivan i da se priotiv njega ne vodi krivični postupak. Pored toga, za pojedina radna mesta koja menadžment preduzeća proceni kao posebno rizična, vrše se i dopunske bezbednosne provere);

Pored navedenog, svaki kandidat se poziva na preliminarmni razogovor u kadrovsku službu radi utvrđivanja posebnih uslova za rad u službi obezbeđenja: odlučnost, hrabrost, urednost, opšta kultura, kultura izražavanja i komunikativnost, sklonost za saradnju individualni i timski rad i dr. Tom prilikom vrši se i provera poznavanja rada na računaru, do nivoa korišćenja računara  u funkciji praćenja sistema tehničke zaštite na objektima.

U mogućnosti smo da odgovorimo različitim i specifičnim zahtevima klijenata , obzirom da oko 1/3 zaposlenih poseduje sertifikat za rad sa oružjem odnosno, ima položeni  stručni ispit za  PPZ, a oko 1/2 zaposlenih  poznaje bar 1 strani jezik.