Protivpožarna zaštita

ZAŠTITA OD POŽARA

Ova usluga predstavlja deo sistema integrisane usluge obezbeđenja, kako fizičkog tako i tehničkog. Organizuje se i sprovodi neprekidno, kao skup mera i radnji koje imaju normativni, organizaciono-tehnički, a prvenstveno preventivni karakter. Osnovni cilj ovih mera je  zaštita života lica i imovine klijenata.

Obuka i provera znanja radnika obezbeđenja sprovodi se kontinuirano. U zavisnosti od zahteva klijenata, deo zaposlenih upućuje se na obuku i polaganje stručnog ispita u Sektor MUP-a za zaštitu i spasavanje. Osim organizacije i sprovođenja zaštite od požara u sopstvenom preduzeću, u mogućnosti smo da pružamo i usluge zaštite od požara različitim klijentima, od najvišeg do najnižeg stepena ugroženosti od požara.