Tehničko obezbeđenje i zaštita

Predstavlja preduzimanje preventivno-tehničkih, protivdiverzionoh, protivprovalnih i protivpožarnih mera radi zaštite objekata, imovine, stvari u transportu i lica  primenom tehničkih sredstava i uređaja.

U Dežurnom operativnom centru, neprekidno 24 časa, vrši se monitorisanje protivprovalnih i video-signala i  primaju  izveštaji o stanju bezbednosti na objektima. U slučaju alarmnih  i drugih bezbednosno kritičnih situacija na objektima vrši se intervencija sopstvenim snagama, obaveštavaju korisnici usluga a po potrebi i policija.

Cilj preduzimanja ovih mera je alarmiranje, neutralisanje i  sprečavanje nedozvoljenog,  tajnog ili nasilnog   pristupa u štićene objekte, zone, i reone; otkrivanje i uklanjanje eksplozivnih, otrovnih i drugih štetnih materija,  i detekcija i eliminacija požarnih opasnosti.

Osim fizičkih  i tehničkih barijera, za zaštitu pojedinih značajnih objekata i restriktivnih prostora u njima, primenjuju se najsavremenija tehnička sredstva. I kod ovog vida zaštite nezamenljiva je uloga kvaliteta  ljudskih resursa koji opslužuju tehnička sredstva. Na ovim poslovima u preduzeću se angažuje respektivan broj lica  informatičke, telekomunikacione, mašinske i druge struke.