Transport novca

Kriminalni i drugi nasrtaji na pokretnu imovinu, posebno u transportu, sve su učestaliji sa iznalaženjem novih sofisticiranih metoda razbojničkih napada. Iz navedenih razloga poslovi transporta novca i dragocenosti spadaju u poslove najvišeg bezbednosnog rizika.

Za obavljanje ove delatnosti, osim tehničkih preduslova (specijalna vozila sa ugrađenim sefovima) poseban značaj imaju ljudski resursi. Izboru i osposobljavanju lica koja će obezbeđivati transport novca i dragocenosti poklanja se velika pažnja. Osim psihofizičkih sposobnosti i stručnosti, radnik obezbeđenja mora posedovati visoku bezbednosnu kulturu kako bi delatnost planiranja, organizacije i realizacije transporta predstavljala poslovnu tajnu od najvišeg značaja.